Vi erbjuder

Vi erbjuder taktvätt i Luleå , Arjeplog , Skellefteå , Kiruna , Umeå , Piteå , Gällivare samt i närområden runt omkring.

Taktvätt och takvård innebär att av två anledningar sköta om sitt tak, den ena anledningen är estetisk. Man vill att taket och fastigheten som helhet skall framstå så attraktiv som möjligt, (här skiljer vi oss åt väldigt mycket). Vad som anses estetiskt tilltalande är relativt.

Den andra anledningen till takvård är att genom en god och regelbunden skötsel/översyn av taket inse att ett väl skött tak håller längre.

Estetisk livslängd är ett mått på tiden fram till dess att färgskiktet eller ytskiktet förändrats så mycket att utseendet inte längre klarar de krav man ställer. Hur stor kulör och glansförändring som anses acceptabel för en takklädnad beror på vem som bedömer den och på vilken byggnad takpannan finns.

Teknisk livslängd är tiden fram till dess att pannan inte längre kan skydda byggnadens bärande konstruktion eller bakomliggande material och konstruktioner. Den tekniska livslängden är normalt avsevärt längre än den estetiska.

Högtryckstvätt

Fördelen med taktvätt genom högtryck tillskillnad från att bara algbehandla är att det blir rent direkt, det är dessutom ett krav som del i ett underarbete inför målning. Efter högtryckstvätt gör vi också en algbehandling för att säkerställa att sporer på taket inte växer tillbaka.

Högtryckstvätta gör så att man får ett rent tag på en dag.

Behandling med anti-algmedel

Vi duschar taket med ett anti-algmedel, all påväxt dör och transporteras bort av regnet. Detta tar sin tid, full effekt nås efter två år. Detta är första steget i att vårda sitt tak. Om takpannan saknar sin målade yta blir effekten att påväxten försvinner från taket men takpannan absorberar vatten och estetiskt är denna tjänst bra för pannor som är upp till ca 5-15 år gamla. (Väldigt mycket beroende på geografi).

Denna tjänst utförs även efter högtryckstvätt av tak för att sporer inte ska finnas kvar.

Fördelar.

Kostnadseffektivt
Tak utan påväxt
Kan förskjuta ett takbyte
Taket kan bli mer estetiskt-om det finns en yta kvar på takpannan

Hur fungerar betongpannor

Oftast är betongpannor formade som en sinuskurva, detta är för att kunna släppa in luft under pannorna, så att luften kan cirkulera och torka upp taket. Betongpannor är till för att i första hand skydda pappen och eventuellt för det estetiska, pannorna skyddar också mot eventuell brandrisk utifrån.

En takpanna är uppbyggd med sand, ballast, cement och en ytbehandling. En ny takpanna har ingen garanti för ytan, inte en enda dag. Garantin gäller bara frostbeständighet.

Den estetiska livslängden är betydligt kortare än den tekniska. Det estetiska värdet är kanske inte lika stort som det tekniska men det har ändå ett värde och båda går faktiskt hand i hand. Redan här väljer många att ingripa, en bra förvaltning börjar redan här.

När pannan nått ett antal år och börjar bli sliten kommer följande att hända:

Det kommer grus i hängrännan som åker ner i stupröret och riskerar täppa igen ev. dränering
Färgen på pannorna är borta
Mikrobiell påväxt
Taket är inte längre estetiskt tilltalande

När takpannorna väl är rengjorda så är frågan, hur ser taket ut? Har det kvar en yta? Regeln är nämligen att all betong behöver en yta, betong kan inte stå obehandlad, den bryts ner mycket fortare då. Detta gäller både den estetiska och tekniska biten. 

När taket är rent och inte har kvar sin yta så bör/ska taket ges en ny yta. Detta kan kallas coating/impregnering eller målning.

Har du några fler frågor är du välkommen att ringa oss eller ta kontakt med oss genom kontaktformuläret. Vi utför taktvätt i hela norrland med omnejd.

ROT-avdraget är en skattereduktion som minskar kostnaden för arbete vid renovering eller förnyande av bostadsrätt eller hus. 

30 procent av arbetskostnaden får dras av, med ett maxbelopp av 50 000 kronor per år (för fullt avdrag krävs 166 666 kronor i ren, debiterad arbetskostnad). Skattereduktionen är kopplad till individ och inte till fastighet vilket innebär att två delägare kan få skattereduktion med sammanlagt 100 000 kronor (2×50 000 kr) per år. 

Det finns inget minimibelopp för att kunna få skattelättnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi erbjuder

Vi erbjuder taktvätt i Luleå , Arjeplog , Skellefteå , Kiruna , Umeå , Piteå , Gällivare samt i närområden runt omkring.

Taktvätt och takvård innebär att av två anledningar sköta om sitt tak, den ena anledningen är estetisk. Man vill att taket och fastigheten som helhet skall framstå så attraktiv som möjligt, (här skiljer vi oss åt väldigt mycket). Vad som anses estetiskt tilltalande är relativt.

Den andra anledningen till takvård är att genom en god och regelbunden skötsel/översyn av taket inse att ett väl skött tak håller längre.

Estetisk livslängd är ett mått på tiden fram till dess att färgskiktet eller ytskiktet förändrats så mycket att utseendet inte längre klarar de krav man ställer. Hur stor kulör och glansförändring som anses acceptabel för en takklädnad beror på vem som bedömer den och på vilken byggnad takpannan finns.

Teknisk livslängd är tiden fram till dess att pannan inte längre kan skydda byggnadens bärande konstruktion eller bakomliggande material och konstruktioner. Den tekniska livslängden är normalt avsevärt längre än den estetiska.

Högtryckstvätt

Fördelen med taktvätt genom högtryck tillskillnad från att bara algbehandla är att det blir rent direkt, det är dessutom ett krav som del i ett underarbete inför målning. Efter högtryckstvätt gör vi också en algbehandling för att säkerställa att sporer på taket inte växer tillbaka.

Högtryckstvätta gör så att man får ett rent tag på en dag.

Behandling med anti-algmedel

Vi duschar taket med ett anti-algmedel, all påväxt dör och transporteras bort av regnet. Detta tar sin tid, full effekt nås efter två år. Detta är första steget i att vårda sitt tak. Om takpannan saknar sin målade yta blir effekten att påväxten försvinner från taket men takpannan absorberar vatten och estetiskt är denna tjänst bra för pannor som är upp till ca 5-15 år gamla. (Väldigt mycket beroende på geografi).

Denna tjänst utförs även efter högtryckstvätt av tak för att sporer inte ska finnas kvar.

Fördelar.

Kostnadseffektivt
Tak utan påväxt
Kan förskjuta ett takbyte
Taket kan bli mer estetiskt-om det finns en yta kvar på takpannan

Hur fungerar betongpannor

Oftast är betongpannor formade som en sinuskurva, detta är för att kunna släppa in luft under pannorna, så att luften kan cirkulera och torka upp taket. Betongpannor är till för att i första hand skydda pappen och eventuellt för det estetiska, pannorna skyddar också mot eventuell brandrisk utifrån.

En takpanna är uppbyggd med sand, ballast, cement och en ytbehandling. En ny takpanna har ingen garanti för ytan, inte en enda dag. Garantin gäller bara frostbeständighet.

Den estetiska livslängden är betydligt kortare än den tekniska. Det estetiska värdet är kanske inte lika stort som det tekniska men det har ändå ett värde och båda går faktiskt hand i hand. Redan här väljer många att ingripa, en bra förvaltning börjar redan här.

När pannan nått ett antal år och börjar bli sliten kommer följande att hända:

Det kommer grus i hängrännan som åker ner i stupröret och riskerar täppa igen ev. dränering
Färgen på pannorna är borta
Mikrobiell påväxt
Taket är inte längre estetiskt tilltalande

När takpannorna väl är rengjorda så är frågan, hur ser taket ut? Har det kvar en yta? Regeln är nämligen att all betong behöver en yta, betong kan inte stå obehandlad, den bryts ner mycket fortare då. Detta gäller både den estetiska och tekniska biten. 

När taket är rent och inte har kvar sin yta så bör/ska taket ges en ny yta. Detta kan kallas coating/impregnering eller målning.

Har du några fler frågor är du välkommen att ringa oss eller ta kontakt med oss genom kontaktformuläret. Vi utför taktvätt i hela norrland med omnejd.

ROT-avdraget är en skattereduktion som minskar kostnaden för arbete vid renovering eller förnyande av bostadsrätt eller hus. 

30 procent av arbetskostnaden får dras av, med ett maxbelopp av 50 000 kronor per år (för fullt avdrag krävs 166 666 kronor i ren, debiterad arbetskostnad). Skattereduktionen är kopplad till individ och inte till fastighet vilket innebär att två delägare kan få skattereduktion med sammanlagt 100 000 kronor (2×50 000 kr) per år. 

Det finns inget minimibelopp för att kunna få skattelättnad.

 

Boka ett kostnadsfritt hembesök

Lämna dina uppgifter & vi kontaktar dig och bokar in ett datum som passar dig.   

  Boka ett kostnadsfritt hembesök

  Lämna dina uppgifter & vi kontaktar dig och bokar in ett datum   Kontaktuppgifter

   Telefon – 0721 – 776683

   Epost info@takfasad-norrland.se

   Offertoffert@takfasad-norrland.se

   Adress – Ingridsvägen 12, 95431 Gammelstad.

   Orgnr – 559320-5726

   Kontaktuppgifter

   Telefon0721 – 776683

   Epostinfo@takfasad-norrland.se

   Offertoffert@takfasad-norrland.se

   Adress – Ingridsvägen 12, 95431 Gammelstad.

   Orgnr – 559320-5726